แนะนำพันธกิจ

พันธกิจเสียงสันติภาพ VPM สื่อสันติภาพเพื่อบรรดาประชาชาติ เป็นพันธกิจเสียงแห่งสันติภาพ ความหวัง กำลังใจ นำเสนอข้อคิด มุมมองในการดำเนินชีวิต แก่คริสตชนและบุคคลทั่วไป ฟังเรื่องราวดีๆ ที่นี่ทุกวัน.

ติดตามเราทาง Facebook

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

รับฟังเสียงสันติภาพรูปแบบใหม่ได้แล้ววันนี้ ผ่านแอพ

เสียงสันติภาพ VPM Podcast Studio

รับฟังเสียงสันติภาพรูปแบบใหม่ได้แล้ววันนี้ ผ่านแอพ!

คลิกชื่อแอพด้านล่างนี้เลย!
WHERE TO LISTEN
Anchor Click!!!
BREAKER Click!!!

Pocket Casts Click!!!

RADiO PUBLiC Click!!!

Spotify Click!!!วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563

เสียงสันติภาพ PODCAST

เสียงสันติภาพ PODCAST 
PODCAST ที่จะปลุกพลังใจในตัวคุณ
ชวนให้ทุกคนมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า 
ฉลาดในการคิด ฉลาดในการตัดสินใจ
เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง เหนือสิ่งอื่นใดคือ 
ฟังเสียงสันติภาพ PODCAST เกิดพลังใจหลังจากการฟัง เสียงสันติภาพ PODCAST
อย่าลืม! กลับมาปลุกพลังใจในตัวคุณ
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

คำหนุนใจประจำวัน 14 มีนาคม 2019

คำหนุนใจประจำวัน
14 มีนาคม 2019

ความสุขมีแก่ผู้ที่อดทนบากบั่นเมื่อถูกทดลอง เพราะเมื่อเขายืนหยัดผ่านการทดสอบก็จะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์
ยากอบ 1:12 TNCV
https://bible.com/bible/179/jas.1.12.TNCV

หลายต่อหลายครั้งเราต้องเลิกทำแม้กระทั่งสิ่งที่ดีเพื่อเราจะได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า หน้าที่พิเศษของแต่ละคนจะเป็นเครื่องกำหนดว่าคนคนหนึ่งจะต้องมีวินัยด้านใดบ้าง และอะไรบ้างที่เขาต้องปฏิเสธหรือเลิกทำ ถ้าปราศจากเป้าหมายการฝึกวินัยก็เป็นเพียงการลงโทษตนเอง แต่เมื่อมีจุดหมายว่าจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยเช่นนี้ การที่จะต้องปฏิเสธตนเองก็ไม่หนักหนาอะไร และเทียบไม่ได้กับรางวัลที่ไม่มีวันเสื่อมสลายและถาวรนิรันดร์ซึ่งจะเป็นของเราในวันข้างหน้า รางวัลที่ว่านี้คือมงกุฏแห่งชีวิต มงกุฎแห่งชีวิตเปรียบเหมือนมงกุฎแห่งชัยชนะที่มอบให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน มงกุฎแห่งชีวิตของพระเจ้าอาจไม่สง่างามและมีเกียรติในโลกนี้ แต่เป็นรางวัลแห่งชีวิตนิรันดร์คือการได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไป หนทางสู่การเป็นผู้ชนะของพระเจ้าคือการรักพระองค์และคงความซื่อสัตย์แม้อยู่ภายใต้ความกดดัน

การรักพระเจ้าและคงความซื่อสัตย์แม้อยู่ภายใต้ความกดดัน คือหนทางสู่การเป็นผู้ชนะของพระเจ้า
อศจ.วีระยุทธ ต่างใจเย็น

Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him.
James 1:12 ESV

Many times we need to stop doing even good things only to follow God's commands. Every special duties of us determines one's precise discipline and things one needs to deny. Without purpose, discipline training is nothing more than a self punishment. But with the purpose of pursuing God's own heart; denying ourselves is not so hard to do. And has nothing on the undying, eternal reward which is meant for each of us to receive in the future. The reward is the Crown of Life. The Crown of Life is to be given to the winner of the race. It might not be glorified by the world, but it is Eternal Life by God's side forever. The only path to win the race is to love and be loyal to God even under trials.

To love and be loyal to God even under trials is the only path to be God's winner.

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ก้าวสู่การรับใช้

เพลงบทใหม่ "ก้าวสู่การรับใช้" 
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เรากล้าที่จะก้าวสู่งานรับใช้อย่างภาคภูมิ

ลิฟท์ของเรา

วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางเชื่อมและติดตั้งลิฟท์
พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คำอธิษฐานปลดปล่อยจากการติดยาคำอธิษฐานปลดปล่อยจากการติดยา

“ข้าพเจ้าขอเลือกที่จะละทิ้งยาเสพติด เพื่อนฝูงและสังคมเก่าๆ ขอมอบถวายตัวเองให้องค์พระเยซู ทรงโปรดเข้ามาสถิตในใจและเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอเชื่อพระองค์ตามที่พระวจนะได้กล่าวไว้ และขอบพระคุณพระองค์ที่ปลดปล่อยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากการติดยา ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นไท ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน”
กาลาเทีย 5:1 “เพื่อเสรีภาพนั้นเอง พระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด”
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน