แนะนำพันธกิจ

พันธกิจเสียงสันติภาพ VPM สื่อสันติภาพเพื่อบรรดาประชาชาติ เป็นพันธกิจเสียงแห่งสันติภาพ ความหวัง กำลังใจ นำเสนอข้อคิด มุมมองในการดำเนินชีวิต แก่คริสตชนและบุคคลทั่วไป ฟังเรื่องราวดีๆ ที่นี่ทุกวัน.

ติดตามเราทาง Facebook

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ก้าวสู่การรับใช้

เพลงบทใหม่ "ก้าวสู่การรับใช้" 
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เรากล้าที่จะก้าวสู่งานรับใช้อย่างภาคภูมิ

ลิฟท์ของเรา

วิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางเชื่อมและติดตั้งลิฟท์
พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คำอธิษฐานปลดปล่อยจากการติดยาคำอธิษฐานปลดปล่อยจากการติดยา

“ข้าพเจ้าขอเลือกที่จะละทิ้งยาเสพติด เพื่อนฝูงและสังคมเก่าๆ ขอมอบถวายตัวเองให้องค์พระเยซู ทรงโปรดเข้ามาสถิตในใจและเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอเชื่อพระองค์ตามที่พระวจนะได้กล่าวไว้ และขอบพระคุณพระองค์ที่ปลดปล่อยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากการติดยา ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นไท ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน”
กาลาเทีย 5:1 “เพื่อเสรีภาพนั้นเอง พระคริสต์จึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด”
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน